سوغات سفر

سوغات و ره‌آورد سفر که از گذشته وجود داشته است، پیوند ناگسستنی با خرید محصولات گردشگری یا بهتر است بگوییم محصولات خریداری شده توسط گردشگران در سراسر دنیا دارد. سوغاتی می‌تواند هر نوع محصولی باشد؛ از جمله مهترین آنها صنایع دستی است (محصولاتی هستند که به وسیله دست و بدون دخالت هرگونه دستگاه صنعتی ساخته و تولید می‌شوند)؛ یکی از انواع سوغاتی که بسیار مورد توجه مخاطبان خود قرار دارد.

سوغات

سوغاتی

فرهنگ هر ملت، پیچیدگی‌ها و قواعد خاص خودش را دارد. فرهنگ کشور ما هم برای هر موقعیتی، عرف خود را تعیین کرده است. مثلا اگر شما به سفر بروید، برای دوستان و اقوام‌تان از آن شهر سوغات می‌آورید. سوغات آوردن از شهرهای مختلف از یک سو، نزدیکان‌مان را خوشحال می‌کند، و از سوی دیگر باعث رونق کسب و کار در شهرهای مختلف می‌شود. شاید این روزها شرایط اقتصادی اجازه ندهد که سوغات فراوان برای اطرافیان‌مان بیاوریم، اما یادگاری کوچک از شهرهای مختلف می‌تواند آنها را خوشحال کند. اما آیا می‌دانید انواع سوغات شهرهای ایران چیست؟