جشن بهمنگان

جشن بهمنگان

سفیر گردش - جشن بهمنگان جشن نیکی است و برای بزرگ داشت مردان درستکار در ایران باستان برگزار می شده است.

جشن میانه پاییز

جشن میانه پاییز

سفیر گردش - زرتشتیان بر این باورند که در این هنگام ( گاهَنبار اَیاثْرِم ​)که برابر با آغاز سرماست، خداوند نباتات را آفرید، پس به شکرانه ی این نعمت بزرگ باید همه با هم زن و مرد و پیر و جوان، غنی و فقیر دور هم جمع شوند

جشن آبانگان

جشن آبانگان

سفیر گردش - آبانگان یکی از جشن های ایرانی است که در ستایش و نیایش ایزدبانو آناهید که ایزد آب‌های روان بوده است، برگزار می‌شده است. زمان برگزاری این جشن در آبان برابر با روز دهم آبان بوده است.