اخبار سفارت ها

متقاضیان اخذ روادید از طریق فرودگاه های بین المللی ایران

متقاضیان اخذ روادید از طریق فرودگاه های بین المللی ایران
سفیر گردش - به اطلاع می رساند متقاضیان ورود به جمهوری اسلامی ایران که قصد دارند روادید خود را از طریق فرودگاه های بین المللی ایران دریافت نمایند
  بزرگنمایی:

سفیر گردش - به اطلاع می رساند متقاضیان ورود به جمهوری اسلامی ایران که قصد دارند روادید خود را از طریق فرودگاه های بین المللی ایران دریافت نمایند، به منظور تسریع در صدور روادید، حداقل دو روز قبل از سفر در خصوص موارد ذیل اقدام نمایند.

فرم الکترونیکی درخواست روادید را از طریق سامانه روادید الکترونیکی تکمیل نمایید.

بعداز دریافت موافقت صدور روادید فرودگاهی در پست الکترونیکی اعلامی، آن را چاپ نموده و در هنگام مراجعه به گیشه روادید فرودگاه تحویل نمایید. همچنین می توانید برگه موافقت صدور را در صورت تایید روادید از طریق صفحه تعیین وضعیت درخواست دریافت نمایید.

تبعه کشورهایی که امکان دریافت روادید فرودگاهی ایران را دارا می باشند، باید هزینه های مربوط به روادید را با ارز یورو در فرودگاه به گیشه بانک پرداخت نمایند.

 


نظرات شما