فرش و قالی دستباف

طرح فرش خراسانی

طرح فرش خراسانی
سفیر گردش - در طرح فرش خراسانی معمولا تنوع رنگی زیادی وجود ندارد. در بافت آن اغلب از رنگهای قرمز و قرمز مایل به زرد، آبی فیروزه ای، آبی سیر، خردلی، بژ و قهوه ای استفاده می شود.
  بزرگنمایی:

سفیر گردش - در طرح فرش خراسانی معمولا تنوع رنگی زیادی وجود ندارد. در بافت آن اغلب از رنگهای قرمز و قرمز مایل به زرد، آبی فیروزه ای، آبی سیر، خردلی، بژ و قهوه ای استفاده می شود. از جمله خصوصیات بارز از نظر نوع بافت می توان به بافت نسبتا درشت و داشتن پرز نسبتا بلند (ضخیم بودن فرش) اشاره کرد.

عناصر به کار رفته در فرش خراسانی

از نظر عناصر به کار رفته در طراحی آن نیز می توان به استفاده از نقوش گل ها، گیاهان، حشرات، پرندگان اشاره کرد. در طرح خراسانی عموما نقوش گلدار، طرح گلدانی، بته جقه، طرح افشان، لچک و ترنج و طرح های سراسر گلدار و بیش از همه طرح هراتی، به کار گرفته می شود. البته در فرش دستباف خراسان بافت طرح های سبک هندی نیز رواج دارد. این طرح ها صرفا توسط بافندگان بلوچ و ترکمن این منطقه بافت می شوند.


نظرات شما