سفارت فرانسه

سطح زبان فرانسه مورد نیاز برای دانشجویان خارجی

سطح زبان فرانسه مورد نیاز برای دانشجویان خارجی
سفیر گردش - سطح زبان فرانسه مورد نیاز برای دانشجویان خارجی را بر اساس اعلام سفارت فرانسه را در سفیر گردش می خوانید.
  بزرگنمایی:

سفیر گردش - سطح زبان فرانسه مورد نیاز برای دانشجویان خارجی را بر اساس اعلام سفارت فرانسه را در سفیر گردش می خوانید. اگر دوره آموزشی به زبان انگلیسی را می گذرانید، نیازی به تسلط بر زبان فرانسه نیست. با این وجود، مرکز آموزشی مربوط ممکن است سطح زبان انگلیسی شما را بسنجد.

اما اگر دوره های به زبان فرانسه را می گذرانید، باید بدانید که دانشجویان خارجی می بایست مدرکی ارایه دهند که سطح زبان فرانسه شان را تایید کند. شما می توانید با گذراندن یک آزمون یا تست رسمی زبان فرانسه، همچون DELF, DALF, TCF یا TEF این گواهی را بدست آورید. مرجع مشترک در این مدارک، چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها CECRL است. دانشجویان خارجی که دیپلم متوسط خود را از یک مرکز آموزشی وابسته به AEFE (آژانس آموزش فرانسه در خارج از کشور)‌ اخذ کرده اند از ارایه مدرک زبان معاف هستند.

برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و بویژه برای رشته های علوم انسانی و اجتماعی،‌ سطوح B1 یا B2 توصیه می شود. سطح مورد نیاز  برای سال اول DAP (درخواست پذیرش مقدماتی) B2 است. ممکن است برخی مراکز آموزش عالی سطوح C1 یا C2را برای برخی دوره های خاص درخواست کنند.


نظرات شما