سفارت فرانسه

ساختار کلاس ها در آموزش عالی فرانسه

ساختار کلاس ها در آموزش عالی فرانسه
سفیر گردش - با ساختار کلاس ها در آموزش عالی فرانسه آشنا شوید. در دانشگاه های فرانسه، مدرسین و محققین دو نوع کلاس به دانشجویان ارایه می کنند
  بزرگنمایی:

سفیر گردش - با ساختار کلاس ها در آموزش عالی فرانسه آشنا شوید. در دانشگاه های فرانسه، مدرسین و محققین دو نوع کلاس به دانشجویان ارایه می کنند :

سخنرانی ها در آموزش عالی فرانسه

استاد درس خود را در آمفی تئاتری با ظرفیت ۱۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ نفر، ارایه می کند. این کلاس های غیر اجباری اغلب ویرایش شده و بشکل بروشور در اختیار دانشجویان قرار می گیرند که برای آمادگی برای آزمون های انتهای نیم سال بسیار موثر اند.

کارهای عملی TD, TP در آموزش عالی فرانسه

این کلاس های اجباری که در گروه های کوچک تر ارایه می شوند، از طریق بکار بستن و تعمیق دانش تئوری، مکمل کنفرانس ها هستند. دوره های کارآموزی نیز می توانند به این کارهای عملی اضافه شوند.


نظرات شما